onboarding.

onze plek in de maatschappij.

maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Als HR-dienstverlener brengen we al meer dan 60 jaar mens en werk samen. Zo zijn wij in de kern van onze dienstverlening wereldwijd van groot maatschappelijk belang. En als medewerker van Randstad draag jij daar elke dag aan bij. Wij zijn van werk. 

Randstad streeft ernaar om in 2030 wereldwijd voor 500 miljoen mensen van betekenis te zijn op het gebied van werk. Hierbij staat goed geregeld werk, voor iedereen, centraal.

​​​​​​​Society impact is een van de strategische pijlers van Randstad Groep Nederland. Wij verstaan onder society impact: verbeter de kwaliteit van het leven en de toekomst van de aarde. Hierin werken we vanuit 3 doelstellingen die zijn verweven met de sustainable development goals: 

1. Er zijn duurzame loopbaanpaden.

Goed geregeld werk moet er voor iedereen zijn, ongeacht vast of flexibel arbeidscontract. We ontwikkelen skills georiënteerde loopbanen, versterken proactief loopbaangedrag en (door)ontwikkelen van werk naar werk bewegingen. Een voorbeeld hiervan is de Perspectiefverklaring, waardoor flexwerkers ook kans krijgen op een hypotheek. Daarnaast zijn we sinds 2007 partner, sponsor en aanjager van Enactus.
img1

2. We halen kracht uit diversiteit en inclusiviteit.

We vinden dat iedereen gelijke kansen verdiend. Daarom streven we naar een andere kijk op talent, het creëren van een inclusieve cultuur en het ontsluiten van potentieel. Zo werken wij bijvoorbeeld als partner van het VIA programma mee aan het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een migratieachtergrond. Ook zijn we trots dat we sinds 2004 partner zijn van Voluntary Services Overseas (VSO). 
img1

3. We dragen bij aan een circulaire economie

Ons streven is om de impact op het milieu zo klein mogelijk te maken. Daarom rijden we elektrisch, maken we gebruik van circulaire verplaatsbare wanden, is 80% van de catering op het hoofdkantoor vegetarisch en doneren we alle afgeschreven laptops aan ICT vanaf Morgen om te refurbishen. Dit creëert werkgelegenheid aan werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn we partner van CSR Europe & MVO Nederland. 
img1
randstad with heart.
Randstad With Heart is ons wereldwijde initiatief waarmee medewerkers direct een steentje kunnen bijdragen aan een maatschappelijk doel. Randstad Groep Nederland geeft acht uur vrijwilligersverlof om een goed doel naar eigen keuze te helpen.
voluntary services overseas (vso).
VSO is één van de grootste internationale ontwikkelingsorganisaties ter wereld die structurele hulp biedt in ontwikkelingslanden. VSO wil verandering teweeg brengen door kennis te delen en mensen met elkaar te verbinden. Wereldwijd is Randstad dé partner van VSO op het gebied van employability. We steunen VSO om ervoor te zorgen dat jongeren een betere toegang tot de arbeidsmarkt krijgen.
enactus.
Enactus is een internationaal samenwerkingsverband tussen studenten, het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Het doel van dit samenwerkingsverband is om studenten in staat te stellen zich te ontwikkelen tot ondernemende en verantwoorde leiders. Dit doen de studenten door op ondernemende wijze maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

podcast over goed geregeld werk.


Past de manier waarop we werk hebben geregeld nog wel bij een tijd met flexwerken, platform-economie en globaliseren? Een krappe arbeidsmarkt leidt tot personeelstekorten en nijpende uitdagingen. In onze podcast serie 'goed gergeld werk' gaat journalist Hans Busstra op zoek naar antwoorden en oplossingen samen met arbeidsmarktexperts en scherpe denkers. 
waarom schaffen we werkloosheid niet af?
hoe zorgen we ervoor dat werken langer leuk blijft? 
hoe maken we de arbeidsmarkt weer eerlijk en inclusief?
zijn digitale platformen de toekomst van werk?